Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/exart.dk/public_html/wordpress/wp-content/themes/unspoken/core/theme_options.php:1) in /var/www/exart.dk/public_html/wordpress/wp-content/themes/unspoken/functions.php on line 19
exart.dk mener | Exart Performances
exart.dk mener

Kunsten som social teknologi?

En teknologi er bestemt af det formål at skabe en genstand eller en ydelse, for hvilken der et artikuleret behov, gennem en teknik. Dette er en funktionel relation, og Aristoteles bestemte den eksplicit…

Det kgl. Teaters evne til at gøre Danmark klogere

Et gennemgående træk ved den aktuelle debat om Det kgl. Teaters økonomiske krise er udsagnene om at “vi bliver dummere” af at den udøvende kunst ikke får optimale arbejdsbetingelser, og budgetreduktionerne er farlige…

Hvorfor er kunsten nødvendig for erhvervslivet i krisetider?

Jo voldsommere krisen bliver, og desto dårligere prospekterne, desto mere opfordres vi til invention og innovation. Vi skal opfinde, skabe, iværk- og søsætte noget, som især forbrugerne på det brede marked ikke vidste,…

Kunst og politik – exart.dk mener

Efterårets formelle møder mellem kunstnerorganisationer, kommissioner og politikere er præget af en interessant kombination af velvilje og forvirring. Samtidig med at kunsten beviser sin stærke tiltrækningskraft står beslutningstagerne ret famlende overfor en række…

Musiske evner skal stimuleres hele livet

Det er indlysende at benytte musisk indsigt noget mere i samfundets innovation. De æstetiske professioner indeholder et stort dydskatalog af fantasi, sansning, disciplin, ekspertise og målrettethed. Musikere, skuespillere, filmmagere og dansere er vokset…

Kulturlivets dilemmaer

I en tid, hvor der fokuseres massivt på oplevelsen som et produkt og omdrejningspunkt for ny økonomisk vækst, kommer det klassiske og traditionelle billede af kulturlivet og hidtidige dannelsesperspektiver uværgerligt under pres. De…

Primadonnaen som entreprenør

Primadonnaer betragtes alt for ofte i en organisatorisk virkelighed som besværlige, tidskrævende og uden for ledelsesmæssig rækkevidde. Men der er store fordele forbundet med at stimulere højtuddannede og kræsne specialister, og i højere…

Fortælling som overlevelsesstrategi

Fornylig afholdt Gyldendal et seminar om digital kommunikation i praksis – dvs. måden at anvende de sociale medier. To unge kvinder – Anna Ebbesen og Astrid Haug har skrevet en bog (med den…

Kaldsetik og professionalisme – hvad vi kan lære af PD adfærd

Der bliver ofte sat lighedstegn mellem fagprofessionelle og primadonnaer – måske fordi dem, vi normalt kalder primadonnaer i betydningen nykkeramte hysteriske medarbejdere, ofte er at finde blandt de fagprofessionelle. Men skal man nå…

Transformationsøkonomi – den nye dannelse?

Oplevelsesøkonomien har som begreb overskredet sidste salgsdato, forlyder det fra forskere i transformationsøkonomi – en ny anskuelse, der kombinerer kravet om forbrugerindflydelse, følelsesmæssig kontakt og individuel tilpasning med et nyt synspunkt; vi skal…

Exart Performances © 2019 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER