Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/exart.dk/public_html/wordpress/wp-content/themes/unspoken/core/theme_options.php:1) in /var/www/exart.dk/public_html/wordpress/wp-content/themes/unspoken/functions.php on line 19
Helle Hedegaard Hein | Exart Performances

Helle Hedegaard Hein

Jeg elsker primadonnaer!

Jeg har arbejdet med forskellige aspekter af motivation og ledelse af fagprofessionelle i hele min professionelle forskerkarriere. Mine første forskningsprojekter var forankret på Rigshospitalet, hvor jeg blandt andet beskæftigede mig med professionskultur og de værdier, der driver sygehusvæsenets fagprofessionelle, og med udvikling af dialog inden for og på tværs af professionsgrænser.

I forbindelse med disse forskningsprojekter mødte jeg mange ”primadonnaer” og udviklede dyb respekt for dem – og blev derfor også provokeret af primadonnaledelses-litteraturen, der beskriver de fagprofessionelle (og andre højtspecialiserede kreative medarbejdere) som hysteriske og urimeligt krævende. Derfor har jeg igennem de sidste 10 år bedrevet intensive feltstudier med henblik på at udvikle ny motivations- og ledelsesteori, som fokuserer særligt på de højtspecialiserede kreative medarbejdere. Det har resulteret i udviklingen af en motivationsteori, der skelner mellem fire arketyper:

Primadonnaen, Præstationstripperen, Pragmatikeren og Lønmodtageren – hver med sin motivationsprofil og sit ledelsesbehov. Her banker mit hjerte særligt for primadonnaen, som ofte er misforstået, og som samtidig udgør den væsentligste ressource på fremtidens arbejdsmarked. Det er vigtigt for det danske samfund og den danske økonomi, at vi udvikler en langt bedre og mere nuanceret forståelse af denne medarbejdertype og bliver bedre til at lede dem.

Helle Hedegaard Hein er cand.merc. og ph.d. Hun har forsket i ledelse af højtspecialiserede medarbejdere i mere end 10 år; først i sundhedsvæsenet og senest på Det Kongelige Teater, som hun i ca. 4 år har brugt som laboratorium til at udvikle ny motivations- og ledelsesteori, som fokuserer særligt på højtspecialiserede medarbejdere. Senere forskningsprojekter har fokuseret på ledelse af gymnasielærere og meningsskabelse i ledelse baseret på feltstudier i den diakonale verden. Hun er p.t. engageret i forskellige forskningsprojekter, der alle fokuserer på forskellige aspekter af ledelse af højtspecialiserede medarbejdere, herunder talentudvikling, kreativitet og rammerne for vidensarbejde. Efter flere års ansættelse på CBS, arbejder hun nu som selvstændig forsker. Desuden er hun forfatter, foredragsholder og ledelseskonsulent.

Exart Performances © 2019 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER