Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/exart.dk/public_html/wordpress/wp-content/themes/unspoken/core/theme_options.php:1) in /var/www/exart.dk/public_html/wordpress/wp-content/themes/unspoken/functions.php on line 19
Ole Fogh Kirkeby | Exart Performances

Ole Fogh Kirkeby

Jeg ønsker at bistå ethvert menneske generelt og ledere specifikt med at styrke deres refleksion således, at de kan opnå den frihed, der består i at forstå, hvad man gør, hvorfor man gør det og hvad det indebærer for andre mennesker. Svaret ligger i de værdier, der styrer os. Derfor er netop lederen som målgruppe så vigtig. For det svar som lederen giver på spørgsmålet om, hvorfor han eller hun er blevet leder, er altafgørende for samfundsudviklingen og for den enkelte medarbejders evne til at blive sig selv.

www.olefoghkirkeby.dk

Ole Fogh Kirkeby, f.1947, er mag.art. og dr.phil, og professor emeritus i ledelsesfilosofi ved Copenhagen Business School, hvor han også har stiftet Center for Kunst og Lederskab.

Ole har udviklet grundlaget for en radikal, normativ ledelsesfilosofi, hvis fokus er værdibevidsthed, ansvarlighed overfor andre og overfor sig selv, og især hans bidrag til lederdyder har været indflydelsesrigt. Han har siden 1994 bevæget sig i feltet mellem kunst og ledelse i teori og praksis, idet han har bragt lederskabet teoretisk i forbindelse med kunsten ved at bestemme ledelse som en kunst, og ført ledere og repræsentanter fra de fleste kunstarter sammen.

Ole har endvidere gennem de sidste 15 år videreudviklet den såkaldte ”protreptik”, det oldgræske og antikke koncept for lederuddannelse i et etisk perspektiv. I denne sammenhæng har han også skabt en ny form for symmetrisk coaching med fokus på værdier og etymologi. Protreptikken bruges i dag i mange offentlige og private organisationer og har voksende indflydelse som grundlag for ledelse og dialog i arbejdslivet.

Af hans omfattende forfatterskab på mere end 30 titler kan i lederskabets kontekst nævnes:

  • Det nye Lederskab. Børsens forlag, 2004
  • Begivenhedsledelse og handlekraft. Gyldendal, 2009
  • Ordet er sjælens spejl. Gyldendal, 2017

Ole har også beskæftiget sig med økonomisk filosofi og teori, med teknologikritik, med fænomenologisk filosofi, med ledelsesteori, og derudover skrevet to bind filosofiske fortællinger, og to bind aforismer, samt teaterstykker. Tematisk centrum i hans tænkning og forskning er først og fremmest begivenheden, og perspektivet er en sprogfilosofisk beriget fænomenologi. Afgørende i dette tankesæt er spændingen mellem ”betydningens begivenhed” og ”begivenhedens betydning”. Siden disputatsen, Begivenhed og krops-tanke. En fænomenologisk- hermeneutisk analyse fra 1994, er denne forskning udmøntet i trilogien om begivenheden: Eventum tantum. Begivenhedens ethos. 2005, Skønheden sker, Begivenhedens æstetik. 2007, og Selvet sker. Bevidsthedens begivenhed. 2008.

Ole Fogh Kirkeby skriver blogs om globale tendenser i organisation og lederskab på exart.dk

Exart Performances © 2019 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER