Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/exart.dk/public_html/wordpress/wp-content/themes/unspoken/core/theme_options.php:1) in /var/www/exart.dk/public_html/wordpress/wp-content/themes/unspoken/functions.php on line 19
Institutionalisme | Exart Performances

Institutionalisme

7083230059_5d32f4ec8c_nArmslængdeprincippet hæmmer stillingtagen

I hvor høj grad bliver der tale om berøringsangst og politisk stilstand, når man ikke kan debattere frit og lade holdningerne brydes konkret i det kulturpolitiske landskab? Ingen andre politikområder lægger så store bånd på de folkevalgtes ytringer som armslængdeprincippet, der gør kulturlivets organisationsformer til et reservat.

Nye evalueringskriterier

Evnen til at undgå budgetoverskridelser lader til at være den vigtigste enkeltfaktor for en succesrig kulturinstitution. Resten handler om at tælle solgte billetter eller besøgende. Men hvilke bundlinjer er egentlig interessante for kulturlivet og for samfundets investering i kunst og kultur? Vi har hårdt brug for en ikke-finansiel regnskabspraksis i lighed med private virksomheders forsøg på for eksempel at skabe videnregnskaber.

Bureaukratiets diskretion bør afløses af eksperternes åbenhed

Rådgivere og beslutningstagere i Kulturministeriet, kunstråd og kulturforvaltninger bør være katalysa-
torer for en bredere debat om udvikling af formål og blive ambassadører for kulturens potentiale. En
mindre hær af kapable specialister er lige nu buret inde i embedsmandsdragterne og kan ikke deltage i
en nødvendig åben dialog med befolkningen og politikerne.

Opgør med centralismen til fordel for en interessentkultur

Beslutningsprocesserne kan tilrettelægges efter open source-principper uden tab af autoritet og or-
dentlighed. En radikal nytænkning af beslutninger om offentlige midler til kulturen kunne dannes på
baggrund af åbne videndelingsprincipper og personlig interesse, og styrke befolkningens opbakning
til kunst og kultur.

ARMSLÆNGDEPRINCIPPETS PROBLEMER
Armslængdeprincippet er et fænomen, som alle aktører i dansk kulturliv berømmer som et meget vigtigt
forsvar for kunstnernes ytringsfrihed og værn mod nepotisme eller korruption og politisk præget kunst
eller tvivlsom kuratering. Der er ingen grund til at kaste vrag på dette hæderkronede værdigrundlag, hvis
det ikke var sådan, at vi snarere har fået et berøringsangstprincip, hvor det er blevet risikabelt for en politi-
ker overhovedet at sige noget om kulturens mening.

Submit your comment

Please enter your name

Please enter a valid email address

Please enter your message

Exart Performances © 2020 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER