Kan der være mere end 1 Primadonna i en gruppe?

kan-der-være-mere-end-en-primadonna-i-en-gruppe-300x213Termen “Prima Donna” – Første Dame – tilsiger at der ikke kan være mere end én person ad gangen i denne position. Begrebets oprindelse i musikteatret i 1700-tallet med et veludviklet hierarki, hvor Seconda Donna, Primo Oumo (Første Herre) og Secondo Oumo, er stadig ramme om selvforståelsen, og derfor kan man fortsat iagttage denne sociale dynamik. I enhver gruppe vil der være tendenser til at primadonnaEN træder frem. I såvel skolegården som i sportsudøvelse og til professionelle organisationer vil en udenforstående ret hurtigt kunne få øje på, hvem der søger rollen som udtryksfuld “meningsdanner” i den sociale kontekst.

Omvendt er ideen den kompromisløse kaldsdrevne person, der sætter sagen over sig selv, også meget vigtig for definitionen af den ægte primadonna – og ikke blot primadonnaadfærd. I denne definition kan der selvfølgelig findes mere end én primadonna i samme gruppe. Måske er der endog en tendens til at de tiltrækker hinanden og opsøger et socialt fællesskab – dvs. en stammetankegang.

Den tilfredsstillende organisering af PD fænomenet hænger formodentlig sammen med lederens evne til at rumme begge dele. Hierarkiet vil uundgåeligt manifestere sig og bør derfor formaliseres i en eller anden grad, og samtidig kan en dynamisk udvikling af de domæner, hvor kaldsdrevne personer føler sig hjemme, skabe en synlig og forståelig kontekst.

About author
Dirigent, forfatter og ekstern lektor - stifter af Exart Performances og Associate Fellow ved Oxford University
Submit your comment

Please enter your name

Please enter a valid email address

Please enter your message

Exart Performances © 2019 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER