Primadonna som idealtype

Et af de mange temaer som jeg finder interessant, når det gælder iagttagelse ogprimadonnaen-som-idealtype-300x199 beskrivelse af primadonnaer som idealtype for mennesker, der i deres liv og arbejdslivet lader sig determinere af et kald, er det arbejdsmiljø samt vilkår disse typer påkræver eller automatisk skaber omkring sig når ”jernet skal smedes”. Det gælder både på godt og ondt.

Ledelsesfokusset er altafgørende når det gælder om at guide de eksplosive kræfter i den rigtige retning. Men der er også vigtigt at fokusere på de fysiske rammer som PD’erne kræver når de forsøger at etablere de rigtige omgivelser for en forstående arbejdsopgave. Her kan rammer eksempelvis være: Fysisk miljø, brug af tid, hvile type af processer samt medier til brug for vidensdeling, værktøjer og metoder
når man arbejder ud fra et kald etc.

4 total comments on this postSubmit yours
 1. PD’en kan vær sart med fysiske forhold og uforstående overfor metoder, strategier og for den sags skyld virksomhedens visioner. PD’en ser ’sit eget kald’ som det centrale. “Herfra verden går..”
  Til gengæld er PD’en ikke sart med forbrug af tid.
  Ergo: skaber man rimelige rammer for PD’en, kan hun vise sig at være uhyre produktiv og engageret.

  • Enig med Martin Gylling i, at arbejdsmiljøet er vigtigt – det gælder for såvel primadonna-medarbejdere som for primadonna-ledere. Du skal kende rammerne for at kunne udfordre dem – og en primadonna vil altid udfordre rammerne for at kunne yde det optimale.

   En primadonna er optaget af sagen fremfor regler og rutiner. Et godt arbejdsmiljø og kendte rammer og vilkår for arbejdet er med til at beskytte primadonnaen, som altid vil forsøge at levere det sublime. Men vi skal huske at modsætningen til at præstere det sublime er udbrændthed.

   • Det leder tankerne hen på én af mine kæpheste, nemlig den ulideligt snævertsynede stress-diskussion, som fokuserer på work-life-balance og overbelastning etc. Min erfaring er, at primadonnaer ikke bliver stresset af at arbejde meget, men i langt højere grad bliver stressede af at måtte gå på kompromis med deres værdier, idealer og høje standarder. Indføringen af work-life-balance programmer gør primadonnaerne stressede! De har ikke brug for, at der sættes begrænsninger for, hvor meget og hvornår de må arbejde.

    Så jeg er nok enig i, at et godt arbejdsmiljø i traditionel forstand er væsentligt for primadonnaen, men omvendt synes jeg også, de er mere tolerante end andre over for udsving i arbejdsmiljøet end andre medarbejdertyper er. Til gengæld er et arbejdsmiljø, der er rummeligt, og hvor der er højt til loftet, og hvor der bliver sat høje standarder helt afgørende for, at primadonnaerne ikke brænder ud.

    • Angående arbejdsrammerne mener jeg også det er væsentligt, at PD’erne færdes i et miljø, hvor der er højt til loftet med strukturering af arbejdstider. Når det gælder de høje faglige standarter i et team, der eksempelvis arbejder strategisk med udviklingsprocesser og innovation, vil en indsigt og fortrolighed med kunstneriske arbejdsredskaber under arbejdet med strategisk kreativitet være et hit. Kunstneriske arbejdsredskaber som eksempelvis at arbejde metodisk med improvisation, kan jo være en udfordring for hvem som helst, PD eller ej. For det at forholde sig fri i forhold til skabe nye mulighedsfelter i et team samt at være den, der går foran og former den nye mulighed, er ikke blot et spørgsmål om mod til frihed, men også en vilje til at arbejde metodisk med improvisation. Det er en faglighed som styrkes når den praktiseres i et team.

     Jeg tror et højt niveau angående anvendelsen af kunstneriske arbejdsredskaber inden for et team, vil kunne udfordre og stimulere fagligheden, også hos en PD’er. For det at være PD’er er vel ikke ensbetydende med et højt fagligt niveau med praktisering af et kunstnerisk arbejdsredskab som improvisation?

Submit your comment

Please enter your name

Please enter a valid email address

Please enter your message

Exart Performances © 2019 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER