Primadonnaen som entreprenør

primaballerinaPrimadonnaer betragtes alt for ofte i en organisatorisk virkelighed som besværlige, tidskrævende og uden for ledelsesmæssig rækkevidde. Men der er store fordele forbundet med at stimulere højtuddannede og kræsne specialister, og i højere grad se primadonna-begrebet som et potentiale.

I historisk forstand er primadonnaen resultatet af et gennemtænkt hierarki i de omrejsende italienske operaer i 1700-tallet. Førstedamen suppleredes af Andendamen, Seconda Donna og selv på herresiden fandtes et tilsvarende sæt Primo Uomo (dog som oftest kastrater, som gik af mode sammen med ordene…)

Og det er ganske karakteristisk at termen “prima donna” ikke længere anvendes i operaens univers – det er blevet for almindeligt. Den eneste reminicens indenfor scenkunsten er “prima ballerina” i balletten, og derfor er termen assimileret i sproget mere generelt. Vi anvender således prædikatet – som mange andre ord i vort sprog – frigjort fra den historiske kontekst. Men det er egentlig lidt ærgerligt, fordi den stolte og ærefulde betegnelse er blevet samspilsramt og nu i langt højere grad kædes sammen med en uønsket, forstyrrende adfærd – primadonna-nykker er en langt mere almindelig association end den sublime solists uovertrufne præstationer.

Der er mange gode grunde til at se nærmere på de instinkter og bevæggrunde, en organisatorisk primadonnaskikkelse er besjælet af. Begreber som kald, professionalisme og ærekærhed følger lige i hælene på en ægte primadonna-adfærd, og vigtige elementer af passioneret lederskab bør iagttages tilsvarende.

På mange måder er primadonnaen videnøkonomiens førende entreprenør. Den udfordrende adfærd og kræsne optagethed af sagen frem for regler og rutiner er samtidig en kritik af middelmådighed og mangel på ambition i organisatorisk kontekst. Det tilsyneladende anarki og oprør har i langt de fleste tilfælde en dybere mening, der med den rette ledelsesindsats kan forstærke og udbygge en spændende konkurrencefordel og hæve hele organisationens tilstand – ganske som forhåbningerne i 1700-tallets fyrstehoffer blev vakt af de omrejsende stjerner udi scenekunsten.

About author
Dirigent, forfatter og ekstern lektor - stifter af Exart Performances og Associate Fellow ved Oxford University
Submit your comment

Please enter your name

Please enter a valid email address

Please enter your message

Exart Performances © 2019 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER