"selvledelse" tag

Der “kaldes” på selvledelse

Når den specialiserede vidensarbejder dedikerer sig til et professionsbestemt “kald” fører det ikke en art selvopofring med sig. For denne type medarbejder kan vi ikke længere opretholde en klar distinktion mellem dets arbejde og dets selv. I stedet kan selvet i flere henseender betragtes som konstitueret i arbejdet, og samtidigt som konstituerende for det senmoderne arbejdsliv. Al autoritær disciplinering, kontrol og overvågning er her dømt ude – i stedet kaldes der på selvledelse.

Exart Performances © 2018 All Rights Reserved

Designed by WPSHOWER